Biofeedback

Contact


Apeiron Developmt. Ctr.

Hoogstraat 63/7

9308 Hofstade


Consultatie

Brusselsesteenweg 88

9300 Aalst


Annick@apeiron.be


0475/53 43 72

053/399 128

LinkedIn

De individuele programma’s voor peak performance en stressmanagement steunen op de meest geavanceerde tools en technieken, waaronder biofeedback. We bieden eveneens programma’s cardiorehabilitatie, concentratie-optimalisatie, behandeling van spanningshoofdpijnen en stressgerelateerde klachten.

In individuele programma’s “peak performance” en “stresscontrole” zetten we de meest geavanceerde tools en professionele apparatuur voor u in. Voor biofeedback gebruiken we MindMedia Nexus10.Een biofeedback training wordt altijd ingebed in een coachingtraject waarbij naast fysiologische aspecten, ook belemmerende gedachten en emoties aan bod kunnen komen.We bieden ook programma’s cardiorehabilitatie, concentratie-optimalisatie, behandeling van spannings-hoofdpijnen en stress-gerelateerde klachten.

In topsport is controle over de stressrespons een meer accurate voorspeller van superieure prestatie dan techniek of ervaring. Controle over de fysiologische stressrespons is deels genetisch bepaald, en deels aangeleerd.


Een stressmanagementproject kan slechts succesvol zijn wanneer ook de fysiologische component deel uitmaakt van het traject. Efficiënte regulatie van stressgevoelige fysiologische parameters vergt training met objectieve realtime monitoring.


Biofeedback is een bijzonder efficiënte trainingtool waarbij lichamelijke parameters in realtime -op een totaal noninvasieve manier- worden geregistreerd. Gebruik makend van de feedbacksignalen op het scherm leert de trainee controle krijgen over parameters waarvan men doorgaans meent dat ze niet bewust aangestuurd kunnen worden (vb. hartritme, lichaamstemperatuur, transpiratie). Doorheen de sessies leert men excessieve reacties op aanhoudende en acute stressoren te beperken, en kan men na onvermijdelijke stress-activatie snel terugkeren naar een gezonde baseline.  


Bio-/neurofeedback maakt deel uit van het trainingspakket van gevechtspiloten, professionele sportteams (oa. AC Milan, Chelsea FC, Australian Olympic team, een enkele Belgische topclub) en bevoorrechte amateurs (vb. in golfsport).


Biofeedback is wellicht de meest efficiënte stressregulatie techniek. De applicatie in bedrijfscontexten is nog vrij exclusief, wellicht omdat het Biofeedback Certification International Alliance, de enige erkende biofeedback certificatie-instantie, de vormingscyclus en certificatie voorbehoudt voor credentialed healthcare professionals (medische en paramedische licentiehouders). Bovendien is certificatie een proces dat enige tijd in beslag neemt. Onze erkenning kan verwacht worden medio 2014.