Coaching,

een professionele discipline met exponentiële groei


Naast de traditionele standaard coaching-methodologie die in coachingopleidingen wordt aangereikt,

zou een breed inzicht

in het menselijk functioneren

en inzicht in evidence based theoretische kaders tot het basispakket van iedere coach moeten behoren.


Methodieken gebaseerd op vrij vertaalde, sterk verouderde, en/of popularistische theorieën hebben een impact op de professionaliteit

van het vakgebied.


Een gedegen multidisciplinaire aanpak, verankerd in recente  en valide wetenschappelijke inzichten uit

de vakgebieden waarin coaching zijn draagvlak vindt, is het minste wat u van uw coach mag eisen.

Individuele coaching is dé krachtigste ontwikkelingsvorm, op

alle niveaus in een organisatie.


Uw coach is méér dan een klankbord. Wij bieden verdieping,

informatie en conceptuele kaders, direct toepasbare methodieken, en zijn actieve partner in het veranderingsproces.


Onze expertise is gebundeld tot prestatie-optimalisatie trajecten. Naast de gekende standaard coaching interventies bieden wij ook


  1. Efficiënte controle van sectorspecifieke adaptieve, chronische en acute stressoren in hoogperformante omgevingen


  1. Objectief meten van kwantitatieve en kwalitatieve individuele overbelasting, en doelgerichte interventies door middel van geavanceerde technieken uit topsport en ruimtevaart


  1. CBTi training: herstel van een tijdelijk verstoord slaappatroon


  1. Biofeedbacktraining: o.m. hartritmevariabiliteit, stressprofilering, huidgeleiding, spierspanning, ademhaling


  1. EMDR en traumaverwerking

Coaching

Contact


Apeiron Developmt. Ctr.

Hoogstraat 63/7

9308 Hofstade


Consultatie

Brusselsesteenweg 88

9300 Aalst


Annick@apeiron.be


0475/53 43 72

053/399 128


LinkedIn

Neem contact op

voor een vrijblijvende kennismaking!

Email Me
 

Coaching is maatwerk.


In het intakegesprek worden visies en ontwikkelingsobjectieven

verhelderd, meetpunten bepaald waaraan progressie wordt

getoetst, en wederzijds engagement geëxpliciteerd.

Een coachingsessie duurt max. 2 uur, een coachingtraject loopt doorgaans over 6 à 8 sessies. Gerichte Biofeedbacktraining neemt meestal 10 à 12 sessies in beslag. Kortere doelgerichte interventies voor specifieke issues kunnen eveneens zeer efficiënt zijn. Continue procesbegeleiding kan met een regelmatige frequentie over een langere tijdsperiode worden ingebouwd.